Nákupní košík je prázdnýPřihlášení
 

Nová registrace

Přihlašovací údaje

Přihlašovací jméno:
Heslo:
 

Fakturační údaje

 
Jméno:
Příjmení:
 
Ulice:
Město:
 
PSČ:
Země:
 
Tel:
E-mail:
 
Firma:
IČ:
 
DIČ:
 
 

Doručovací údaje

Pokud se doručovací údaje shodují s fakturačními, nemusíte je vyplňovat

 
Jméno:
Příjmení:
 
Ulice:
Město:
 
PSČ:
Země:
 

Obchodní podmínky:

 

Platí obchodní podmínky § 14 zákon o ochraně spotřebitele 634/92 sbírky.

Mgr. Alžběta Tkadlecová

IČO 87823462 evidováno v Živnostenském rejstříku ID RZP: 3444534.

 

Potvrzením objednávky zákazník (tj. kupující) akceptuje následující obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi oběma stranami (kupujícím a prodávajícím) a vyplývají z Občanského zákoníku. Změna obchodních podmínek je vyhrazena.

 

Objednávku prostřednictvím E-shopu je možné učinit kdykoliv během 24 hodin. Podmínkou úspěšné objednávky je vyplnění požadovaných údajů. Objednávka bude následně řešena dle aktuálního stavu konkrétního zboží. Po přijetí objednávky Vám bude odeslán potvrzující email. Prodávající se zavazuje dodávat pouze zboží v dobrém stavu a v souladu se specifiky a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

 

Dodací lhůty a doprava

V případě, že Vámi vybrané zboží je skladem, bude Vám zasláno do týdne po připsání Vaší platby na účet prodávajícího. Pokud si zvolíte platbu formou dobírky (možné pouze po domluvě s prodávajícím) a zboží je skladem, bude Vám zaslán ihned po objednání. Pokud Vámi vybrané zboží není momentálně k dispozici, domluvili bychom se na termínu jeho dodání, který může u standardních objednávek činit maximálně 4 týdny. V případě specifických objednávek bude termín dodání stanoven individuálně dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Zboží je zasíláno Českou poštou jako cenná zásilka v bezpečnostní obálce.

 

Cena zboží

Uvedené ceny v E-shopu jsou platné v době objednání zboží. Je vyhrazeno právo textových chyb a změny cen v případě změny kurzů měn, při nárůstu inflace nebo při výrazných změnách prodejců užívaného materiálu.

V uvedených cenách zboží není započteno poštovné a balné. To je k zásilce následně připočteno.

Dokladem o prodeji je faktura, která slouží jako dodací a záruční list.

 

Záruka zboží

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka je počítána ode dne, který je uveden na daňovém dokladu (faktuře) dodaném spolu se zbožím. Pro uplatnění záruky je potřeba pečlivě uschovat daňový doklad. Bez něho nebude záruka uznána. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Zákonná záruka na šperky se vztahuje na vady, které vznikly v době záruční lhůty prokazatelnou chybou technologického postupu výroby nebo skrytou vadou materiálu.

Záruka se nevztahuje na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz. ustanovení o odpovědnosti za vady zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), sem patří např. oxidace, poškrábání, otěr apod. Záruka se nevztahuje rovněž na vady zapříčiněné nevhodným zacházením, jako jsou např. deformace šperku, přetržení řetízku, stržení závitu, ulomení dříku náušnic, rozbití kamenů apod. Záruka se nevztahuje na následně upravené šperky (např. zlacení a rhodiování apod.) u jiného výrobce.

Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat a prohlédnout. Pokud shledá na zboží vadu, je povinen bez zbytečného odkladu tuto vadu oznámit prodávajícímu. To platí i tehdy je-li kupujícímu dodán omylem jiný výrobek či jiné množství zboží, než bylo z jeho strany objednáno. Nebude-li případná vada oznámena neprodleně, hrozí, že dojde k dalšímu poškození zboží v důsledku nedbalého zacházení. Pokud kupující neoznámí zjevné vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, hrozí, že mu nebude uznáno právo reklamace.

Pokud je shledána závada, evidentně vzniklá přepravou zboží, je kupující povinen sepsat na místě s přepravcem protokol o této věci. To i v případě chybí-li část zásilky apod. Pokud je obal zásilky mechanicky poškozen, zkontrolujte prosím ihned stav zboží. Jestli při prohlídce zjistíte jeho poškození, jste povinni za přítomnosti dopravce o této skutečnosti sepsat záznam a převzetí odmítnout. Náležité doklady a oznámení ihned zašlete prodávajícímu, s nímž bude dohodnut další postup směřující k Vaší maximální spokojenosti. Pozdější reklamace závad vzniklých přepravou mimo přítomnost doručovatele není možno zohledňovat.

Prodávající neodpovídá za vady, na něž byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy o prodeji upozorněn a i přesto zboží přijal.

U zboží s nižší cenou se záruka nevztahuje na vady, pro něž byla snížená cena sjednána.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku užívání a opotřebení.

U staršího opraveného a upraveného zboží prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku užívání a opotřebení, které vznikly v době dřívější.

 

Odpovědnost za vady vzniklé v záruční době

Před prvním užitím zboží je kupující povinen si řádně prostudovat podmínky a doporučení užívání zboží. V případě, že bude se zbožím zacházeno v rozporu s podmínkami a doporučeními, prodávající neodpovídá za škodu vzniklou takovýmto užíváním a kupující (spotřebitel) nese sám všechny důsledky. Reklamace v těchto případech nebudou uznány.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

-          obvyklým užíváním

-          chybnou údržbou

-          neodbornou či chybnou manipulací

-          neodborným či neoprávněným zásahem

-          nadměrným a nevhodným užíváním

-          zanedbáním péče o zboží

-          vady objevené po záruční době

mechanické vady vzniklé vinou zákazníka

Odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád

Kupující má podle Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Při jejím odstoupení je jeho povinností v tomto termínu podat písemné vysvětlení odstoupení od smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu a čísla svého bankovního účtu. Ten, kdo odstupuje od smlouvy, je povinen uhradit náklady spojené s vrácením zboží na adresu výrobce.

Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

-          zboží nesmí být používáno a jevit známky používání

-          zboží nesmí být poškozeno

-          zboží musí být uloženo v originálním obalu (šperkové krabičce, v níž bylo obdrženo)

-          zboží musí být kompletní

-          s vráceným zbožím je třeba odevzdat doklad o jeho nákupu

 

Způsob vrácení zboží:

-          Zboží zásadně nezasílejte na dobírku. V tomto případě zboží nebude ze strany nakupujícího přijato. Stejně tak zboží odeslané na náklady prodávajícího.

-          Při zasílání zboží výrobce neodpovídá za jeho ztrátu.

-          Zboží musí být pečlivě zabaleno, aby nedošlo k dalšímu případnému poškození.

-          V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

 

Při splnění jmenovaných podmínek uvedených pro vrácení zboží Vám peníze za zboží pošleme převodem na Váš bankovní účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení nepoškozeného zboží. Vrácení zboží je možné nejpozději následující den po obdržení zásilky s objednaným zbožím včetně písemného či telefonického oznámení. Pozdější odstoupení od kupní smlouvy nebude uznáno.

 

Pozdější reklamace lze podávat písemně či emailem (na alzbeta@tkadlecova-sperk.cz). Zboží zašlete ihned po zjištění či objevení vady zpět na adresu s oznámením a odůvodněním reklamace. Uveďte rovněž vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo pro rychlejší vyřízení reklamace. Přiložte rovněž originál daňového dokladu.

Reklamace bude řešena dle právních předpisů platných v ČR. Oprávněná reklamace bude vyřešena opravou zboží, jeho výměnou nebo odstoupením od kupní smlouvy a vrácením ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na úhradu nákladů spojených s takovou reklamací.

 

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v následujících případech:

-          kupující uvedl v objednávce mylné či zavádějící osobní údaje

-          zboží se již nevyrábí a nedodává

-          cena zboží se výrazně změnila

V posledních dvou případech bude co nejdříve prodávající kontaktovat objednavatele za účelem dalšího řešení objednávky.

 

Ke každé objednávce je přistupováno individuálně se snahou maximálně vyhovět kupujícímu.

 

Ochrana osobních údajů

Práce s osobními údaji podléhá právním normám ČR. Údaje, které jsou potřebné k vyřízení Vaší objednávky, jsou chráněny před zneužitím. Vaše činnost (nákupy, reklamace apod.) v E-shopu podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako osobní údaje.

 

 

Vstupem a používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte s jeho podmínkami.

 

V Halenkově 1.6.2012

Mgr. Alžběta Tkadlecová

 

 

  Ano, seznámil jsem se s obchodními podmínkami a souhlasím tímto se zpracováním mých osobních údajů.

 

            © 2012 NOWONET media, s.r.o.